Hundekurs

Hundekurs


Vårt fokus med treningen er at hund og eier skal ha et godt samarbeid, bygge selvtillit og mestrings følelse, slik at hunden kan bli en trygg og sosial hund.


Vi ønsker at du som hundeeier skal lære deg effektive treningsmåter som vil gjøre deg i stand til å takle nye utfordringer på egenhånd også etter kurset.

Valpekurs


Gi valpen din en god og trygg start på livet ved å lære den gode vaner og  hverdagsferdigheter.


På våre kurs fokuserer vi på å lage et godt samarbeid slik at problemer senere i livet forbygges 

På dette kurset går vi gjennom de viktigste tingene i valpetiden. Du lærer hvordan du kan trene de mest grunnleggende tingene i hverdagen som renslighetstrening, gå pent i bånd, selvbeherskelse, gode vaner, ikke hoppe, ro-trening, mental aktivisering og andre vanlige utfordringer.



Unghundkurs


Når valp blir til unghund er det ikke uvanlig at andre utfordinger dukker opp. 

De blir opptatt av andre ting, har manglende selvkontroll og ønsker å utforske mer. Mye hormoner som kan gjøre hunden ufokusert og får da lavere konsentrasjonsevne. Det kan oppleves som de "lukker" ørene i perioder

Treningen er minst like viktig i denne perioden for å forebygge problemadferd

Det er fortsatt viktig å sosialisere hunden, samtidig som de må fortsette å lære gode vaner og oppførsel.

Vi går igjennom de grunnleggende tingene i hverdagen som å gå pent i bånd, passering, selvbeherskelse, gode vaner, ikke hoppe, ro-trening og mentalaktivisering.

Passeringskurs


Et av de mest vanlige problemene blant hunder og eiere på tur er å passere andre hunder i bånd på en hyggelig måte. Mange utagerer og hele møtesituasjonen blir ubehagelig både for hunden og eieren. Det kan være flere årsaker til dette men hunder reagerer forskjellig og noen utagerer mer enn andre.

Det er vi som hundeeiere som har ansvaret for vår hund og må hjelpe den å takle situasjonen. Det er viktig å jobbe med dette før problemene blir for store. Da må vi trene på dette på en hyggelig måte.

Noen trenger mer trening enn andre og det kan kreve en del tålmodighet.